Fornhese

Kinderen en jongeren - van 0 tot 18 - met psychiatrische problemen kunnen voor het stellen van een diagnose en behandeling terecht bij Fornhese.

diagnostiek en behandeling
De hulp bestaat uit specialistisch onderzoek, behandeling en begeleiding en is afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind. De behandeling is gericht op het verminderen van de problemen én op het ondersteunen van de omgeving. Daarom worden ouders en/of verzorgers altijd nauw bij de behandeling betrokken. 

  • poliklinische behandeling: er zijn poliklinieken kinder- & jeugdpsychiatrie in Amersfoort, AlmereErmelo, Hilversum en Lelystad.
  • deeltijdbehandeling: voor deeltijdbehandeling kunnen kinderen en jongeren terecht in Amersfoort, Almere, Lelystad, Hilversum en Ermelo.
  • klinische behandeling: klinische behandeling is mogelijk in Amersfoort en Ermelo.
  • poliklinische behandeling dubbele diagnose: ook jongeren die veel en/of vaak verslavende middelen gebruiken kunnen bij Fornhese terecht. Bij deze jongeren kan namelijk sprake zijn van een dubbele diagnose: verslavingsproblematiek in combinatie met bijvoorbeeld ADHD. De polikliniek voor dubbele diagnose is gevestigd in Ermelo.

specifieke informatie
Wilt u meer informatie over ons behandelaanbod, het verwijzen en wachttijden? Klik op een plaatsnaam bovenin het navigatiemenu.
Voor behandeling is altijd een schriftelijke verwijzing nodig van Bureau Jeugdzorg of een (huis)arts.

kosten
Vanaf 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de jeugdzorg door de invoering van de nieuwe jeugdwet. Uw gemeente is vanaf die datum financieel verantwoordelijk voor de jeugdzorg en dus ook voor de zorg die GGz Centraal Fornhese biedt. Voor meer informatie over kosten en eigen risico: klik hier.

meten van het effect van de behandeling
We onderzoeken voortdurend hoe we de kwaliteit van onze hulpverlening verder kunnen verbeteren. Het meten van het effect van het zorgaanbod is daarom belangrijk voor ons. Met behulp van vragenlijsten, die u en/of de behandelaar invult, onderzoeken we of de psychische klachten van uw kind gedurende de behandeling afnemen. En de invloed hiervan op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. Daarom krijgt u van ons periodiek, maar in elk geval bij de start en aan het einde van onze hulpverlening, het verzoek een aantal korte vragenlijsten in te vullen onder de naam ROM (Routine Outcome Monitoring). 

gerelateerde onderwerpen

verwijzers en professionals

ziektebeelden

EMDR-behandeling bij kinderen en jongeren

GGz Centraal Fornhese biedt 'state of the art' behandeling waaronder EMDR-behandelingen. Hierboven enkele filmpjes van de vereniging EMDR Nederland over hoe zo'n behandeling in zijn werk gaat.