Fornhese

Fornhese biedt medisch specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, in de vorm van diagnostiek en behandeling.

diagnostiek en behandeling
De hulp bestaat uit specialistisch onderzoek en behandeling en is afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind. De behandeling is gericht op het verminderen van de problemen én op het ondersteunen van de omgeving. Daarom worden ouders en/of verzorgers altijd nauw bij de behandeling betrokken.

algemene informatiegids Fornhese

kosten
Tot 18 jaar vergoedt de gemeente alle kosten. Vanaf 18 jaar vergoedt de zorgverzekeraar de kosten en brengt een eigen risico in rekening. Voor meer informatie over kosten en eigen risico: klik hier.

meten van het effect en de kwaliteit van de behandeling
We onderzoeken voortdurend hoe we de kwaliteit van onze hulpverlening verder kunnen verbeteren. Periodiek, maar in elk geval bij de start en aan het einde van onze hulpverlening, krijgt u het verzoek vragenlijsten in te vullen voor ons cliëntwaarderingsonderzoek (de zogenaamde GGZ-thermometer) en/of onder de naam ROM (Routine Outcome Monitoring). Wij informeren u over de uitkomst van deze onderzoeken.

wetenschappelijk onderzoek
Het kan voorkomen dat onze cliënten tijdens de behandeling worden gevraagd deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie: wetenschappelijk onderzoek.

algemene informatie

 

gerelateerde onderwerpen

wachttijden

verwijzing