de intake

Na beoordeling van de verwijzing nodigen wij u uit voor een eerste gesprek: de intake.

Dit eerste gesprek duurt meestal een uur en hierin proberen we een globaal inzicht te krijgen in de problemen. In principe verwachten wij dat de beide ouders samen met hun kind tijdens de intake aanwezig zijn, tenzij in de uitnodiging anders is vermeld. Aan de hand van de intake volgt een advies. Dit advies kan bijvoorbeeld zijn:

  • nader onderzoek binnen Fornhese 
  • terugverwijzing naar de huisarts met een (uitgebreid) advies
  • verwijzing naar een andere instelling