presentatie verbeterplannen

15-06-2017

In opdracht van de Centrale Cliëntenraad worden op donderdag 22 juni van 13.30 tot 15.00 uur verbeterplannen gepresenteerd die zijn voortgekomen uit de kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief.

In het onderzoek is gekeken hoe cliënten de kwaliteit van zorg ervaren. Dit onderzoek betrof de verschillende FACT-teams Eemland van GGz Centraal. 

Op donderdag 22 juni van 13.30 tot 15.00 uur presenteren de betrokken teams de verbeterplannen aan de raad van bestuur, cliënten, cliëntenraad, directie, medewerkers en geïnteresseerde familieleden. De presentatie vindt plaats in Amersfoort, locatie De Veste.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar kwaliteitstoetsing@ggzcentraal.nl 

Gwendolyn den Besten, ondersteuner kwaliteitstoetsing