leefstijlsymposium ‘thinking inside the box’

13-06-2017

Onderzoek en praktijk kwamen bij elkaar op het geslaagde symposium over leefstijl in de ggz. Jeroen Deenik en Ingrid Hendriksen lieten onderzoeksresultaten zien en cliënten en medewerkers van de leefstijlafdeling vertelden over hun ervaringen.

Mensen met een ernstig psychiatrische aandoening leven 13 tot 30 jaar korter, hoofdzakelijk door hart- en vaatziekten. Naast de aandoening zelf en de invloed van medicatie, speelt een leefstijl met weinig beweging en ongezonde eetgewoonten een grote rol in het ontstaan van risicofactoren voor deze ziekten. Vooral in de langdurige zorg komt dit veel voor. 

Afgelopen jaren heeft GGz Centraal zich specifiek gericht op beweging en leefstijl in de langdurige zorg en zijn we een stuk wijzer (en gezonder) geworden. Met dit symposium wilden we opgedane kennis en ervaring delen en in gesprek gaan over de toekomst. Anne-Marie Schram, psychiater en directeur behandelzaken GGz Centraal, leidde ons door deze middag. Bevlogen sprekers met veel kennis, cliënten die hun ervaringen wilden delen en een betrokken en enthousiast publiek zorgden voor een prachtig symposium. 

Peter van Harten, hoofd Wetenschappelijk Onderzoek bij GGz Centraal en bijzonder hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit Maastricht, heeft laten zien hoe wetenschappelijk onderzoek bij GGz Centraal georganiseerd is en hoe de vele mooie onderzoeksprojecten -mede door externe fondsen- kunnen plaatsvinden. Hier kunt u meer informatie daarover vinden. In een lezing met de toepasselijke titel ‘stilstaan bij zitten’ heeft Ingrid Hendriksen, bewegingswetenschapper en epidemioloog, iedereen in de zaal overtuigd dat meer beweging voor ons allemaal van belang is en hoe wij dit kunnen realiseren. Jeroen Deenik, promovendus & gezondheidspsycholoog bij GGz Centraal, onderstreept dit feit in de presentatie van zijn onderzoeksresultaten waaruit bleek dat niet alleen cliënten maar ook medewerkers te weinig bewegen én teveel zitten.

Na veel cijfers en feiten over leefstijl kwamen medewerkers en cliënten van de leefstijlafdeling aan het woord. Op de leefstijlafdeling op Zon& Schild wordt specifiek aandacht gegeven aan voeding en beweging. Cliënten, maar ook medewerkers, ondervonden aan den lijve de (positieve!) gevolgen van deze verandering in hun leefstijl. Maar ook hoe moeilijk het is om een gezonde leefstijl te behouden als je naar een zelfstandigere setting verhuist. Bij GGz Centraal regio Veluwe & Veluwevallei gaat derhalve een project van start waarin gekeken wordt naar leefstijl verbetering in beschermde woonvormen, om deze overgang te verbeteren. Jeroen Deenik liet in zijn tweede presentatie op dit symposium zien dat er in de huidige zorg aanzienlijke verbeteringen te bereiken zijn met een leefstijl-bevorderende behandeling en welke factoren belangrijk zijn om dit voor elkaar te krijgen en vol te houden. Multidisciplinaire samenwerking is hierbij een belangrijk speerpunt.

Met het publiek gingen we onder leiding van Katinka Hellweg, coördinator innovatie bij GGz Centraal, in gesprek. Moet leefstijl een verplicht onderdeel zijn van de behandeling? Zijn wij als hulpverleners een belemmerende factor voor leefstijl verbetering? Maar ook: gaan wij ervoor zorgen dat leefstijl een geïntegreerd onderdeel van de behandeling wordt? En daar was het hele publiek het mee eens. Een geslaagde middag dus!

Meer weten over de leefstijlbehandeling? Lees hier het artikel.
Meer weten over het leefstijl onderzoek? Kijk op deze pagina's