Nieuwsoverzicht

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... »

Toon alleen titels

Kijkje in de keuken van het WESPP

21-04-2017

Als gevolg van de ‘taskforce nieuwe zorgtaken’ in Hilversum kwamen woensdag 12 april vijf mensen, te weten 1 WMO-consulent, 1 procesregisseur, 1 jobcoach, 1 lid adviesraad sociaal domein, en 1 lid commissie maatschappij en financiën, een kijkje in de keuken nemen bij de locatie WESPP van GGz Centraal in Hilversum.

pilot virtual reality Emerhese

20-04-2017

Onlangs is een project afgerond waarbij cliënten die naast een autismespectrumstoornis ook een angststoornis hebben, werden behandeld met Virtual Reality Exposure Therapie (VRET). De conclusies en het vervolg...

sport en zorg slaan handen ineen

18-04-2017

Voetbalvereniging CJVV wil met haar partners, Life Goals Amersfoort en zorginstellingen Kwintes, GGz Centraal, het Leger des Heils en sportieve organisatie Xportliever de handen ineen slaan om de meest kwetsbaren in Amersfoort kansen te bieden middels sport en bewegen.

Chris Bavinck wint tutorprijs op NVVP congres

06-04-2017

GGz Centraal feliciteert Chris Bavinck met de TUTORPRIJS 2017 van het onderwijsbureau van de NVVP.

nieuwsbrief cliëntenraad Veluwe & Veluwe Vallei

06-04-2017

In april is de derde nieuwsbrief van de cliëntenraad van Veluwe & Veluwe Vallei verschenen. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor cliënten, medewerkers en geïnteresseerden.

Nieuwe publicatie: OCD en gering inzicht

03-04-2017

Binnen het onderzoek van Henny Visser naar de Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS) is recentelijk een nieuw artikel geaccepteerd voor publicatie. Het betreft een artikel over gering inzicht en OCD.

klaar voor de strijd

31-03-2017

Aios evalueren het vernieuwd aandachtsgebied-onderwijs bij GGz Centraal.

studiemiddag over feedback & beoordelen

29-03-2017

Op dinsdag 28 maart j.l. was de jaarlijkse studiemiddag voor alle praktijkopleiders, supervisoren en werkbegeleiders betrokken bij de P-opleidingen van GGz Centraal.

presentatie uitkomsten kwaliteitsonderzoek FACT-teams Eemland

29-03-2017

In opdracht van de centrale cliëntenraad geeft het onderzoeksbureau LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) een presentatie van de resultaten die zijn voortgekomen uit het kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief.

Symposium ‘Thinking Inside the Box: Effectieve leefstijlverandering in de langdurige zorg’

27-03-2017

Op donderdag 8 juni organiseert Innova een symposium waar uitkomsten van het leefstijlonderzoek van afgelopen jaren centraal staat.

Routine Outcome Monitoring in GGZ draagt bij aan eigen regie

27-03-2017

GGz Centraal pleit voor het behoud van het kwaliteitsinstrument Routine Outcome Monitoring (ROM) voor de behandeling. ROM is het regelmatig en op systematische wijze nagaan van het effect van de behandeling door invullen van vragenlijsten. Daarmee wordt de behandeling ondersteund.

burgemeester Bolsius opent familieruimtes

27-03-2017

Op donderdag 23 maart opende Burgemeester Bolsius van Amersfoort de ‘familiekamer’ en ‘rooming-in’ in Kastanjehof op Zon & Schild.

Fornhese Gooi en Vechtstreek is verhuisd

27-03-2017

Sinds maandag 27 maart is Fornhese, kinder- en jeugdpsychiatrie in Hilversum verhuisd van de Schapenkamp 110, 1211 PA Hilversum naar onze GGz Centraal-locatie Rembrandthof.

ggz-café voor naasten

27-03-2017

Bent u als naaste betrokken bij iemand met psychiatrische problematiek? Dan nodigen we u van harte uit voor het ggz-cafe voor naasten op donderdag 6 april, om 19.30 uur in de Villa in Ermelo.

Germano Veldwijkloop op 10 mei

22-03-2017

Op woensdag 10 mei gaat om 19.00 uur weer de jaarlijkse Veldwijkloop van start, dit jaar onder de naam Germano Veldwijkloop. Naast GGz Centraal sponsort ook 'Germano menswear' de loop. Atletiekvereniging Athlos verzorgt de loop.

Rotaryclub Amersfoort-regio actief op Zon & Schild

22-03-2017

Rotaryclub Amersfoort-regio steekt de handen uit de mouwen voor de aanleg van de beweegtuin op de locatie Zon & Schild! Op zaterdag 18 maart was het D Day op de locatie Zon & Schild.

GGz Centraal goed vertegenwoordigd op het NVvP Voorjaarscongres

22-03-2017

Het jaarlijkse Voorjaarscongres komt er weer aan! Dit congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie vindt plaats van woensdag 5 april t/m vrijdag 7 april 2017 in Maastricht.

Geriatrieteam ziekenhuispsychiatrie Flevoland gedetacheerd in MC Zuiderzee Lelystad

20-03-2017

Met ingang van februari 2017 is het geriatrisch team, bestaande uit Sabien Lonterman (klinisch geriater) en Annemieke Boelman (verpleegkundige geriatrie) voor 8 uur per week gedetacheerd bij de MC Groep Zuiderzee in Lelystad.

‘over goede en slechte stress’ WO-column

20-03-2017

Maandagmiddag 12.30 uur wetenschappelijke onderzoekscommissie, 5 paar wijd opengesperde ogen staren Peter van Harten aan. Een column moeten we gaan schrijven over wetenschappelijk onderzoek, een column…hoe doe je dat?

bestuursleden gezocht voor vriendenstichting

20-03-2017

GGz Centraal wil een stichting vrienden gaan oprichten om hiermee over extra financiële middelen te kunnen beschikken.

Toon alleen titels

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... »