Marina de Wolfcentrum

Het Marina de Wolfcentrum is een gespecialiseerd behandelcentrum voor angst- en dwangstoornissen.

Ons centrum biedt gespecialiseerde 2e- en 3e-lijns behandeling aan patiënten met angst- en dwangstoornissen die onvoldoende hebben geprofiteerd van een eerdere 1e- of 2e-lijns behandeling. Ook kan het zo zijn dat de problematiek zo ernstig en complex is dat behandeling in ons centrum direct aangewezen is. 

Voor de volgende angst- en dwangstoornissen bieden wij in ons centrum een behandeling:

  • paniekstoornis met of zonder agorafobie (straatvrees)
  • dwangstoornis (bijvoorbeeld smetvrees, controledwang, dwanggedachten)
  • sociale fobie
  • ernstige enkelvoudige fobie (angst voor een bepaalde situatie of dier)
  • gegeneraliseerde angststoornis (piekerstoornis)
  • hypochondrie (ziektevrees)   

Wij bieden verschillende vormen van behandeling: van ambulant (in Harderwijk, Barneveld en Wezep) tot deeltijd en klinisch (in Ermelo). Alle patiënten kunnen daarbij deelnemen aan specifieke behandelmodules. Bij poliklinische behandeling is tevens begeleide exposure mogelijk ("poli-plus"). Bij de deeltijd en klinische setting is er naast de reguliere behandelgroepen de 'structuurgroep', speciaal gericht op patiënten die extra ondersteuning en structuur nodig hebben.

Binnen het Marina de Wolfcentrum vindt ook belangrijk wetenschappelijk onderzoek plaats. Tevens doen wij second opinions, waarbij wij vanuit onze ervaring en expertise een advies proberen te geven dat helpt om een vastgelopen behandeling weer richting te geven.

Het Marina de Wolfcentrum is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen GGz Centraal en de Angst, Dwang en Fobiestichting (ADF-stichting). De ADF-stichting is een cliëntenvereniging die de belangen van cliënten met angst- en dwangstoornissen behartigt. Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op www.adfstichting.nl .

Mensen uit heel Nederland kunnen bij ons terecht voor behandeling.

meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Marina de Wolfcentrum door een mail te sturen naar het volgende mailadres: marinadewolf@ggzcentraal.nl .

U kunt dan ook verzoeken om teruggebeld te worden. Binnen een week zult u bericht van ons krijgen.