In het Johannesbos zijn 2 afdelingen gehuisvest: high intensive care en psychiatrie & verslaving.

high intensive care

Op deze gesloten crisisopname-afdeling behandelen we patiënten (18-65 jaar) die acuut psychiatrisch ontregeld zijn en een indicatie hebben voor kortdurende intensieve klinische behandeling. Het Johannesbos biedt plaats aan 20 patiënten verdeeld over:

 • 16 medium care bedden
 • 4 high care bedden
 • 1 intensive care unit met daarin een extra beveiligde kamer, een 1 op 1 begeleidingsruimte en een comfortroom.

Er zijn 2 bed-op-recept-bedden (BOR).

Deze afdeling is erop gericht de patiënt een veilige, effectieve en intensieve psychiatrische behandeling te bieden. Deze behandeling bestaat uit crisisinterventie, diagnostiek, behandeling en symptoombestrijding.

psychiatrie & verslaving

Bij psychiatrie & verslaving kunnen mensen – van 18 tot 65 jaar –  terecht die problemen hebben met alcohol, drugs, slaap- of kalmeringsmiddelen of gokken. De behandeling richt zich op diagnose, het onder controle krijgen van het verslavingsprobleem en het behandelen van de psychiatrische stoornis. Wij benaderen verslaving als een chronische ziekte. Tijdens en aan het eind van de behandeling stemmen wij met u en uw naasten en met uw verwijzer af over verdere behandeling en nazorg.

De behandeling bij de polikliniek bestaat uit individuele of groepsgesprekken. Behandelingen evalueren wij om de 3- 6 maanden en stellen we als het nodig is bij.

Hebt u een actuele alcohol- of medicatieafhankelijkheid? Dan komt u eerst op de afdeling detoxificatie, gericht op het veilig en begeleid ontgiften van alcohol of andere middelen. Deze behandeling – onder directe begeleiding van een psychiater – duurt 2 tot 4 weken. Eerst zult u lichamelijk ontgiften, daarna is de behandelaanbod erop gericht om u te motiveren voor langerdurende behandeling van uw verslaving.

In de deeltijdbehandeling werken we met u aan het leren omgaan met verslaving. We stellen een behandelplan met u op dat we wekelijks evalueren en bijstellen.
De behandeling vindt zowel individueel als in een groep plaats en duurt 12 – 18 weken.

 • het leren omgaan met uw verslaving
 • het opbouwen van een zinvolle dagbesteding
 • inzicht krijgen in uw mogelijkheden en beperkingen
 • acceptatie en verwerking van eventuele beperkingen
 • het leren omgaan met hulpmiddelen
 • het vergroten van uw sociale netwerk
 • financiën en woonsituatie
 • het herstellen van het sociale systeeminzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen en het opbouwen van een zinvolle dagbesteding.

Een multidisciplinair team, bestaande uit een psychiater, een verslavingsarts, arts- assistenten in opleiding, een klinisch psycholoog, (GZ-) psychologen, fysiotherapeut, medewerkers patiëntenactiviteiten, verpleegkundigen en begeleiders werken samen in de diagnostiek en de behandeling.

meer op deze locatie

Eikenstein bevindt zich op landgoed Veldwijk. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen zich op dit landgoed bevinden, ga naar de overzichtspagina van Veldwijk.

contactgegevens

Landgoed Veldwijk
3853 LC Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Ermelo
Telefoon 0341 566911
 • Johannesbos High Intensive Care 0341 566780
 • Johannesbos psychiatrie & verslaving 0341 566700

folders