Juliana-Oord is een centrum voor psychiatrie & verslaving én neuropsychiatrie (NAH) in Laren.

Juliana-Oord biedt klinische behandeling. De behandeling duurt maximaal 4 maanden en richt zich op diagnose, het onder controle krijgen van het verslavingsprobleem en het behandelen van de psychiatrische stoornis. Tijdens en aan het eind van de klinische behandeling stemmen wij met u en uw naasten en met uw verwijzer af over verdere behandeling en nazorg.

De behandeling is beschreven in 3 programma’s:

Hebt u een actuele alcohol- of medicatieafhankelijkheid? Dan komt u eerst op de afdeling voor detoxificatie, gericht op het veilig en begeleid ontgiften van alcohol of andere middelen. Deze behandeling – onder directe begeleiding van een psychiater – duurt 2 tot 4 weken. Eerst zult u lichamelijk ontgiften, daarna is de behandelaanbod erop gericht om u te motiveren voor langerdurende behandeling van uw verslaving.

We stellen de diagnose van uw psychiatrische problematiek en werken we met u aan het leren omgaan met uw verslaving. Gedurende 10-12 weken stellen we een individueel behandelplan met u op. Aan het eind van de behandeling bespreken wen met u en met uw familie en/of naaste omgeving en verwijzer de bevindingen en volgt een behandeladvies.

Er is aandacht voor het diagnosticeren van het cognitief functioneren (geheugenproblemen).

  • het leren omgaan met uw verslaving
  • het opbouwen van een zinvolle dagbesteding
  • inzicht krijgen in uw mogelijkheden en beperkingen
  • acceptatie en verwerking van eventuele beperkingen
  • het leren omgaan met hulpmiddelen
  • het vergroten van uw sociale netwerk
  • financiën en woonsituatie
  • het herstellen van het sociale systeeminzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen en het opbouwen van een zinvolle dagbesteding.

contactgegevens

Leemzeulder 35
1251 AM Laren
Telefoon 035 5390411
Fax 035 5386920
aanmeldingen via Rembrandthof

folders