Op zoek naar hulp voor uw kind? Samen met u en uw kind kijken we wat de problemen zijn en wat daar het beste aan kan worden gedaan. Vaak betrekken we daarbij ook de school.

Diagnostiek en behandeling
Nadat uw kind is onderzocht bespreken we met u de diagnose en behandelingsmogelijkheden. De behandeling is gericht op het weer op gang brengen van de ontwikkeling van uw kind op het gebied waar de ontwikkeling is vastgelopen. Zoals in het gezin, op school en of in de vrije tijd. De behandeling is zowel op het kind gericht als op het ondersteunen van de omgeving. De ouders /verzorgers zijn altijd nauw betrokken bij de behandeling. Zowel ambulante behandeling als de deeltijdbehandeling vinden plaats op de locatie Meerzicht in Lelystad.

Ambulante behandeling
Wekelijks of tweewekelijks komen kinderen en hun ouders naar de locatie op Meerzicht voor een gesprek of andere vorm van therapie. Daarnaast kunnen we een traject van thuisbegeleiding inzetten (IAG).

Deeltijdbehandeling 6-12 jaar
Op de dagbehandeling kan uw kind een diagnostiek traject of een behandeltraject volgen. De diagnostiekdagen zijn op donderdag en vrijdag van 9.00-14.00 en het traject duurt 6 weken. Daarna volgt een adviesgesprek waarin we bespreken of er vervolgbehandeling nodig is, al dan niet op de deeltijd of ambulant. De behandeldagen zijn op maandag en dinsdag van 9.00-14.00 en behandelperiodes duren ook 6 weken, waarna we evalueren.

Deeltijdbehandeling 12-18
Op de deeltijdbehandeling kan uw kind een diagnostiektraject of een behandeltraject volgen. De diagnostiekdagen zijn op donderdag en vrijdag en het traject duurt 6 weken. Daarna volgt een adviesgesprek waarin we bespreken of er vervolgbehandeling nodig is, al dan niet op de deeltijd of ambulant. De behandeldagen zijn op maandag en dinsdag van 9.00-14.00 en behandelperiodes duren ook 6 weken, waarna we evalueren.

We onderzoeken voortdurend hoe we de kwaliteit van onze behandelingen verder kunnen verbeteren. Periodiek, maar in elk geval bij de start en aan het einde van de behandeling, krijgt u het verzoek vragenlijsten in te vullen voor ons cliëntwaarderingsonderzoek (de zogenaamde GGZ-thermometer) en/of onder de naam ROM (Routine Outcome Monitoring). Wij informeren u over de uitkomst van deze onderzoeken.

Het kan voorkomen dat u tijdens de behandeling wordt gevraagd deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie: wetenschappelijk onderzoek.

andere locaties van Fornhese

Wilt u een overzicht van alle locaties van Fornhese? Ga naar waar vindt u ons en zoek op Fornhese.

overige informatie

aanmelden en verwijzen >
wachttijden >

kosten
Tot 18 jaar vergoedt de gemeente alle kosten. Vanaf 18 jaar vergoedt de zorgverzekeraar de kosten en brengt een eigen risico in rekening.
Meer informatie over kosten en eigen risico.

contactgegevens

Gordiaandreef 91
8233 AC Lelystad
Postbus 1232
1300 BE Almere
Telefoon 036 5383250
Fax 036 5495460