Folders

« ‹ 1 2 3 4 5 ... »

Rembrandthof, intensive home treatment (IHT)

18-10-2016

IHT staat voor intensive home treatment, ofwel intensieve zorg aan huis. Deze zorg wordt ingezet ter voorkoming dat iemand in psychiatrische crisis raakt of om te zorgen dat een crisis zo kort mogelijk duurt.
bekijk onze folder

geestelijke verzorging - Juliana-Oord

25-07-2016

Clienten van Juliana-Oord kunnen bij een geestelijk verzorger terecht voor een gesprek over wat hen bezighoudt en wat er in hen omgaat.
bekijk onze folder

Juliana-Oord

20-06-2016

Algemene informatie voor patiënten en betrokkenen over Juliana-Oord, specialistisch centrum voor neuropsychiatrie en verslaving.
bekijk onze folder

Rembrandthof, gedwongen opname

18-12-2015

De Rembrandthof is het centrum voor kortdurende psychiatrische hulp aan volwassenen met ernstige psychische en psychiatrische problematiek in Hilversum. Het kan voorkomen dat er een gedwongen opname geregeld moet worden. Een gedwongen opname binnen een psychiatrisch ziekenhuis is alleen mogelijk door middel van een IBS (In Bewaring Stelling) of een RM (Rechterlijke Machtiging). Een IBS wordt aangevraagd als sprake is van spoed. Dat wil zeggen er dreigt, door een psychische stoornis, acuut gevaar dat niet buiten een kliniek kan worden afgewend. Een RM wordt aangevraagd als er minder haast is bij een gedwongen opname.
bekijk onze folder

algemene folder kliniek B Riebeeckhof

22-07-2015


bekijk onze folder

cursus bipolaire stoornis - Rembrandthof

14-07-2015

informatie voor patiënten van de Rembrandthof en direct betrokkenen
bekijk onze folder

Rembrandthof, psychodiagnostiek

22-06-2015

Het kan zijn dat er behoefte is aan meer informatie rond uw verwijzing naar en de daaropvolgende behandeling bij de Rembrandthof. Dan kunt u het verzoek krijgen mee te werken aan een psychodiagnostisch onderzoek.
bekijk onze folder

DigiDac Veluwe

18-06-2015

DigiDac Veluwe is een project waarbij cliënten ervaring opdoen in het werken met modene media; in het bijzonder filmapparatuur en filmmontage.
bekijk onze folder

Toptraktaties

18-06-2015

DAC Harderwijk richt zich vooral op arbeidsmatige dagbesteding, hierbinnen hebben zij een eigen productielijn: TopTraktaties. Binnen het creatief centrum van het DAC worden veel opdrachten van Toptraktaties verwerkt en ingepakt.
bekijk onze folder

TopTekst

18-06-2015

Toptekst is een onderdeel van DAC Harderwijk waar grafische opdrachten en drukwerk worden uitgevoerd. Opdrachten komen zowel vanaf afdeling communicatie van GGz Centraal als van externe opdrachtgevers. TopTekst biedt werkervaringsplekken aan voor cliënten.
bekijk onze folder

« ‹ 1 2 3 4 5 ... »