symposium en afscheidsreceptie Thea Heeren

29-06-2017 (13:00) tot 17:00)

Lokatie:

locatie Zon & Schild, gebouw de Veste, Utrechtseweg 266 Amersfoort

Nieuwe wegen, in de behandeling van mensen met ernstige psychiatrische stoornissen. Symposium georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Thea Heeren als bestuursvoorzitter van GGz Centraal.

In de geneeskunde is steeds meer aandacht voor personalized medicine. Dit wil zeggen dat voor de behandeling niet alleen de ziekte belangrijk is maar vooral ook wie de ziekte heeft. Zelfs bewezen effectieve therapieën blijken niet bij iedereen even goed te werken. In GGz Centraal komen veel mensen in behandeling bij wie gangbare therapieën onvoldoende hebben geholpen. Wat is dan de beste therapie? En kunnen we dat onderzoeken? Bevlogen behandelaren en onderzoekers van GGz Centraal zoeken naar antwoorden op deze vragen. Op dit symposium presenteren zij hun nieuwste bevindingen!
Veel psychiatrische symptomen blijken helaas hardnekkig. Philippa Garety, professor of Clinical psychology, King’s College in London, zoekt op innovatieve wijze naar de mechanismen achter zulke symptomen en hoe deze te beïnvloeden. Het is een grote eer dat zij het symposium wil openen met een lezing over hoe mensen zelf meer grip kunnen krijgen op ernstige symptomen als imperatieve hallucinaties en paranoïde wanen, met positieve gevolgen voor hun dagelijks functioneren.
Graag nodigen wij u uit voor dit symposium ter gelegenheid van het afscheid van Thea Heeren als bestuursvoorzitter van GGz Centraal en het beëindigen van haar loopbaan als psychiater.
Thea heeft zich altijd ingezet voor goede, toegankelijke zorg voor iedereen. Het voortdurend investeren in opleiding, wetenschappelijk onderzoek en innovatie vindt zij onontbeerlijk voor een organisatie als GGz Centraal. Zij pleitte voor practice-based evidence: het gebruiken van vragen en ervaringen van medewerkers of van cliënten als leidraad voor wetenschappelijke onderzoek of innovatie.
Aansluitend vindt een afscheidsreceptie plaats waar u ook van harte welkom bent als u niet in de gelegenheid bent het symposium bij te wonen.

Sjoerd Vegter MBA, voorzitter raad van toezicht
drs. Albert van Esterik, raad van bestuur

Programma 

Meld je aan hier voor het symposium / receptie