studiemiddag herstel en herstelondersteuning

22-06-2017 (12:00) tot 17:00)

Lokatie:

GGz Centraal Amersfoort, locatie Zon & Schild, de Veste

Een informatieve en inspirerende studiemiddag voor medewerkers en (ex) cliënten van GGz Centraal rondom de thema's herstel, herstelondersteuning, eigen regie en ervaringsdeskundigheid.

We beginnen met een inloop- lunch van 12- 13 uur.

In een plenair deel krijgt u een overzicht van activiteiten op het gebied van herstel en herstelondersteuning bij GGz Centraal, aangevuld met ervaringsverhalen van een cliënt en van een behandelaar.

Daarna bieden we in twee rondes de volgende workshops aan

  1. WRAP: een herstelmethode die helpt om weer grip te krijgen op je leven, als dat door ingrijpende gebeurtenissen is ontregeld; door Dick Pomp en Dylan Peters
  2. Verlies en verlangen, verliesverwerking bij een ernstige psychiatrische ziekte; door Boukje Grashuis en Sabine Schaar-Bulder
  3. Samen beslissen: een manier van werken waarbij behandelaar en cliënt samen tot een beleid komen dat het beste bij de cliënt past; door Sabine de Sterke met een cliënt
  4. ROPI: een instrument dat helpt om vast te stellen in hoeverre een team herstelondersteunend werkt en welke mogelijkheden tot verbetering bestaan; door Geeske Meijer en Monique Autsema
  5. Hersteltraining Beeldend: creatieve hersteltraining. Deelnemers krijgen meer zicht op het eigen herstelproces, empowerment en verwerven steeds meer deskundigheid ten aanzien van hun ervaringen en die van anderen; door Hennie Montijn kracht en kwaliteiten; door Trix Meurs en gasten

Graag voor 15 juni opgeven via herstel@ggzcentraal.nl met uw voorkeur voor twee van bovengenoemde workshops!