Hersenonderzoek, kans om zorg te verbeteren: GAAT NIET DOOR

07-06-2017 (14:00) tot 16:00)

Lokatie:

 Zon & Schild, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort, gebouw de Veste zaal 2

Op 7 juni organiseert de Centrale Cliëntenraad i.s.m. de Nederlandse Hersenbank een bijeenkomst met het thema: ‘Hersenonderzoek, kans om zorg te verbeteren’.

Genezing van psychiatrische aandoeningen is tot op heden helaas niet mogelijk. Er moet meer onderzoek gedaan worden om de kennis over psychiatrische aandoeningen te vergroten, waaronder ook onderzoek naar de hersenen op cel- en molecuulniveau. En dat laatste kan alleen na overlijden. Aangezien er nog steeds wereldwijd een tekort aan hersenweefsel is om dit onderzoek te doen is de Nederlandse Hersenbank het project NHB-Psy gestart om meer mensen te informeren over de mogelijkheid van hersendonatie en het belang hiervan voor onderzoek. Het doel van NHB-Psy is om hersenweefselonderzoek te faciliteren en zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van betere behandelmethoden in de toekomst. 

Saskia Palmen zal meer vertellen over hersenweefselonderzoek en NHB-Psy. Saskia Palmen is psychiater en medisch hoofd van de zorglijn Risico en Preventie van het UMC Utrecht Hersencentrum. Hier werkt zij met jongeren en jong volwassenen met (een vermoeden op) een eerste psychose. Naast haar werk bij het UMC Utrecht Hersencentrum is Saskia als klinisch coördinator betrokken bij het project de Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie (NHB-Psy). Tijdens de bijeenkomst zal dr. Saskia Palmen uitleg geven over het belang van hersenonderzoek naar psychiatrische aandoeningen.

Alle mensen met interesse in het onderwerp zijn van harte welkom. Bijwonen van deze bijeenkomst is gratis. Tijdens de pauze zal u koffie en cake aangeboden worden en er zal aan het eind ruimte zijn voor vragen. We hopen u te mogen ontvangen op 7 juni. 

aanmelden en informatie 

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Nel Hooiveld, onderzoeksassistent NHB-Psy via de telefoon (020-7884543) of de mail (n.hooiveld@nhb-psy.nl). www.nhb-psy.nl